Chính Sách Mua Hàng

Chính Sách Mua Hàng

Ngày đăng: 11/05/2021 01:47 PM

    Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng  của công ty

    ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG